லண்டன் ஈலிங் ஸ்ரீ கனக துர்க்கை அம்மன் கோவில் வருடாந்த மஹோற்சவ விஞ்ஞாபனம் 2013 நேரடி ஒளிபரப்புலண்டன் ஈலிங் ஸ்ரீ கனக துர்க்கை அம்மன் கோவில் வருடாந்த மஹோற்சவ விஞ்ஞாபனம் 2013 நேரடி ஒளிபரப்பு

லண்டன் ஈலிங் ஸ்ரீ கனக துர்க்கை அம்மன் கோவில் வருடாந்த மஹோற்சவ விஞ்ஞாபனம் 2013 நேரடி ஒளிபரப்பு  மாலை 17.00 – 22.00 மணி வரை நடைபெறும்.

 

[jwplayer mediaid=”1556″]

 

27 ம் நாள் திருவிழா : ஆவணி மாதம் 14 ம் திகதி 2013

 

உபயம் : இளைஞர் பேரவை 

  

ஆசிரியர்