அமெரிக்காவுக்கு உதவிய ஆப்கானியர்களை

அமெரிக்காவுக்கு உதவிய ஆப்கானியர்களை தேடும் தாலிபான்கள்!

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் வெளிநாட்டு படைகளுக்கு உதவிய ஆப்கானியர்களை கண்டுபிடித்து தண்டனை அளிக்க தாலிபான்கள் தொழில்நுட்பத்தை கையில் எடுத்துள்ளனர். அமைதி வழியில் பயணிக்க

மேலும் படிக்க..

அமெரிக்காவுக்கு உதவிய ஆப்கானியர்களை தேடும் தாலிபான்கள்!

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் வெளிநாட்டு படைகளுக்கு உதவிய ஆப்கானியர்களை கண்டுபிடித்து தண்டனை அளிக்க தாலிபான்கள் தொழில்நுட்பத்தை கையில் எடுத்துள்ளனர். அமைதி வழியில்

மேலும் படிக்க..