அமெரிக்காவுக்கு மோடி விஜயம்

அமெரிக்காவுக்கு மோடி விஜயம் மேற்கொள்ளவுள்ளதாக தகவல்!

எதிர்வரும் செப்டம்பர் 22 ஆம் திகதியன்று விஜயம் மேற்கொள்வார் என்றும் இது 5 நாட்கள் உத்தியோகப்பூர்வ விஜயமாக இருக்கலாம் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

மேலும் படிக்க..

அமெரிக்காவுக்கு மோடி விஜயம் மேற்கொள்ளவுள்ளதாக தகவல்!

எதிர்வரும் செப்டம்பர் 22 ஆம் திகதியன்று விஜயம் மேற்கொள்வார் என்றும் இது 5 நாட்கள் உத்தியோகப்பூர்வ விஜயமாக இருக்கலாம் எனவும்

மேலும் படிக்க..