அரசுக்கு எதிராக கொழும்பில்

அரசுக்கு எதிராக கொழும்பில் நேற்று பாரிய ஆர்ப்பாட்டம்!

ஜோன் கொத்தலாவல தேசிய பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகச் சட்டமூலத்திற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்தும் சட்ட விரோத கைதுகளை கண்டித்தும் கொழும்பு லிப்டன் சுற்று வட்டத்தில்

மேலும் படிக்க..

அரசுக்கு எதிராக கொழும்பில் நேற்று பாரிய ஆர்ப்பாட்டம்!

ஜோன் கொத்தலாவல தேசிய பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகச் சட்டமூலத்திற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்தும் சட்ட விரோத கைதுகளை கண்டித்தும் கொழும்பு லிப்டன் சுற்று

மேலும் படிக்க..