அராஜகப் போக்கில் தொழிற்சங்கப்

அராஜகப் போக்கில் தொழிற்சங்கப் போராட்டங்களை அடக்க முடியாது!

அடக்குமுறைகளைக் கையாண்டு அராஜகப் போக்கில் தொழிற்சங்கப் போராட்டங்களை அடக்கமுடியாது என இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் உப தலைவர் தீபன் தலீசன் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க..

அராஜகப் போக்கில் தொழிற்சங்கப் போராட்டங்களை அடக்க முடியாது!

அடக்குமுறைகளைக் கையாண்டு அராஜகப் போக்கில் தொழிற்சங்கப் போராட்டங்களை அடக்கமுடியாது என இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் உப தலைவர் தீபன் தலீசன்

மேலும் படிக்க..