அஸாம்

அஸாம், மிசோரம் எல்லைப் பிரச்சினைக்கு பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் தீர்வு!

இதனையடுத்து இது குறித்து அஸாம் முதலமைச்சர் ஹிமந்த பிஸ்வா இட்டுள்ள ருவிட்டர் பதிவில், ‘எல்லைப் பிரச்சினை குறித்து விவாதங்கள் பேச்சுவார்த்தை மூலம்

மேலும் படிக்க..

அஸாம், மிசோரம் எல்லைப் பிரச்சினைக்கு பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் தீர்வு!

இதனையடுத்து இது குறித்து அஸாம் முதலமைச்சர் ஹிமந்த பிஸ்வா இட்டுள்ள ருவிட்டர் பதிவில், ‘எல்லைப் பிரச்சினை குறித்து விவாதங்கள் பேச்சுவார்த்தை

மேலும் படிக்க..