ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர்களின்

ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர்களின் சம்பளப் பிரச்சினை!

ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர்களின் சம்பளப் பிரச்சினை குறித்து பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையில் விசேட கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெறவுள்ளது. அலரிமாளிகையில் இன்று

மேலும் படிக்க..

ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர்களின் சம்பளப் பிரச்சினை!

ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர்களின் சம்பளப் பிரச்சினை குறித்து பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தலைமையில் விசேட கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெறவுள்ளது. அலரிமாளிகையில்

மேலும் படிக்க..