ஆசிரியர் தொழிற்சங்க

அதிபர்,ஆசிரியர் தொழிற்சங்க நடவடிக்கை தொடர்கிறது!

அதிபர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் இணையவழி கற்பித்தலில் இருந்து விலகி, முன்னெடுத்துள்ள தொழிற்சங்க நடவடிக்கை நேற்றும் தொடர்ந்தது. நீதிமன்றத்தால் பிணை வழங்கப்பட்டுள்ள போதிலும்

மேலும் படிக்க..

அதிபர்,ஆசிரியர் தொழிற்சங்க நடவடிக்கை தொடர்கிறது!

அதிபர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் இணையவழி கற்பித்தலில் இருந்து விலகி, முன்னெடுத்துள்ள தொழிற்சங்க நடவடிக்கை நேற்றும் தொடர்ந்தது. நீதிமன்றத்தால் பிணை வழங்கப்பட்டுள்ள

மேலும் படிக்க..