December 8, 2023 10:30 pm

ஆமிக்காரி

சிறுகதை | ஆமிக்காரி | தீபச்செல்வன்

பரந்தன் முல்லை வீதியில் ஊர்ந்தது அந்தப் பேருந்து. இருபுறமும் சிறகுகளைப்போல் பச்சைப் பசேரென்ற வயல். பாடசாலை செல்லும் மாணவர்களும் விசுவமடு இராணுவப்

மேலும் படிக்க..

சிறுகதை | ஆமிக்காரி | தீபச்செல்வன்

பரந்தன் முல்லை வீதியில் ஊர்ந்தது அந்தப் பேருந்து. இருபுறமும் சிறகுகளைப்போல் பச்சைப் பசேரென்ற வயல். பாடசாலை செல்லும் மாணவர்களும் விசுவமடு

மேலும் படிக்க..