இந்தியாவில் ஸைகோவ்-டி

இந்தியாவில் ஸைகோவ்-டி தடுப்பூசிக்கு அங்கீகாரம்!

ஸைடஸ் கெடிலாவின் ஸைகோவ்-டி தடுப்பூசிக்கு அவசரகால பயன்பாட்டுக்கான அங்கீகாரத்தை வழங்கியமைக்காக, தலைமை மருந்து கட்டுப்பாட்டாளரை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டியுள்ளார். பிரதமர்

மேலும் படிக்க..

இந்தியாவில் ஸைகோவ்-டி தடுப்பூசிக்கு அங்கீகாரம்!

ஸைடஸ் கெடிலாவின் ஸைகோவ்-டி தடுப்பூசிக்கு அவசரகால பயன்பாட்டுக்கான அங்கீகாரத்தை வழங்கியமைக்காக, தலைமை மருந்து கட்டுப்பாட்டாளரை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டியுள்ளார்.

மேலும் படிக்க..