December 10, 2023 4:04 pm

இந்தியாவுக்குப் பயணம்

மோடியைச் சந்திக்க ரணிலுடன் ஜீவனும் இந்தியாவுக்கு!

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க எதிர்வரும் ஜூலை 21ஆம் திகதி இந்தியாவுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளமை உறுதியாகியுள்ளது. ஜனாதிபதியுடன் இலங்கைத் தொழிலாளர் காங்கிரஸ் கட்சியின்

மேலும் படிக்க..

மோடியைச் சந்திக்க ரணிலுடன் ஜீவனும் இந்தியாவுக்கு!

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க எதிர்வரும் ஜூலை 21ஆம் திகதி இந்தியாவுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளமை உறுதியாகியுள்ளது. ஜனாதிபதியுடன் இலங்கைத் தொழிலாளர் காங்கிரஸ்

மேலும் படிக்க..