December 10, 2023 1:40 am

இந்தியாவுக்கு தடுப்பூசி விநியோகம்

இந்தியாவுக்கு தடுப்பூசி விநியோகம் -அமெரிக்கா உறுதி!

இந்தியாவுக்கு தடுப்பூசி விநியோகம் செய்வதாக உறுதி அளிப்பதாக அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதி கமலாஹாரிஸ் தெரிவித்துள்ளார். பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் தொலைப்பேசி வாயிலாக

மேலும் படிக்க..

இந்தியாவுக்கு தடுப்பூசி விநியோகம் -அமெரிக்கா உறுதி!

இந்தியாவுக்கு தடுப்பூசி விநியோகம் செய்வதாக உறுதி அளிப்பதாக அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதி கமலாஹாரிஸ் தெரிவித்துள்ளார். பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் தொலைப்பேசி

மேலும் படிக்க..