இந்தியா-சிக்கிம் மாநிலத்தில்

இந்தியா-சிக்கிம் மாநிலத்தில் மிதமான நிலநடுக்கம் பதிவு!

சிக்கிம் மாநிலத்தில் மிதமான நிலநடுக்கம் ஒன்று உணரப்பட்டுள்ளதாக தேசிய புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறித்த நிலநடுக்கம் 5.4 ரிக்டராக பதிவாகியுள்ளதாக

மேலும் படிக்க..

இந்தியா-சிக்கிம் மாநிலத்தில் மிதமான நிலநடுக்கம் பதிவு!

சிக்கிம் மாநிலத்தில் மிதமான நிலநடுக்கம் ஒன்று உணரப்பட்டுள்ளதாக தேசிய புவியியல் ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறித்த நிலநடுக்கம் 5.4 ரிக்டராக

மேலும் படிக்க..