December 8, 2023 10:23 pm

இனஅழிப்புக்கு உள்ளான மக்களை

இன அழிப்புக்கு உள்ளான மக்களை நினைவேந்துவதற்கு தமிழர்களுக்கு உரிய அரசியல்வெளி இல்லை!

இலங்கையில் இனஅழிப்புக்கு உள்ளான மக்களை நினைவேந்துவதற்கு உரிய அரசியல்வெளி இல்லை என நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் அரசியல் விவகாரங்களுக்கான அமைச்சு

மேலும் படிக்க..

இன அழிப்புக்கு உள்ளான மக்களை நினைவேந்துவதற்கு தமிழர்களுக்கு உரிய அரசியல்வெளி இல்லை!

இலங்கையில் இனஅழிப்புக்கு உள்ளான மக்களை நினைவேந்துவதற்கு உரிய அரசியல்வெளி இல்லை என நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் அரசியல் விவகாரங்களுக்கான

மேலும் படிக்க..