December 10, 2023 10:05 pm

இயக்குனர் இமயம்

‘சினம்கொள்’ பிரபாகரன் கனவை நிறைவேற்றியுள்ளது; பாரதிராஜா புகழராம்

சினம்கொள் திரைப்படம் பிரபாகரனின் திரைப்படக் கனவை நிறைவேற்றியுள்ளது என்று இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா புகழாரம் சூட்டியுள்ளார். அண்மையில் சினம்கொள் திரைப்படத்தை சிறப்பு

மேலும் படிக்க..

‘சினம்கொள்’ பிரபாகரன் கனவை நிறைவேற்றியுள்ளது; பாரதிராஜா புகழராம்

சினம்கொள் திரைப்படம் பிரபாகரனின் திரைப்படக் கனவை நிறைவேற்றியுள்ளது என்று இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா புகழாரம் சூட்டியுள்ளார். அண்மையில் சினம்கொள் திரைப்படத்தை

மேலும் படிக்க..