December 8, 2023 10:34 pm

இராணுவ தளபதி

அரசியலமைப்புக்கு அமைய செயற்படும்-இராணுவ தளபதி

இலங்கை பாதுகாப்புப் படைகளின் உறுப்பினர்கள் அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் அரசியலமைப்பிற்கு அமைவாகவே செயற்படுவதாக பாதுகாப்பு படைகளின் பிரதம அதிகாரியும் இராணுவத் தளபதியுமான ஜெனரல்

மேலும் படிக்க..

தப்பிச்சென்ற கொரோனா நோயாளி கந்தக்காட்டில்.

IDH வைத்தியசாலையில் இருந்து தப்பிச்சென்று, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலைக்கு அருகில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொரோனா நோயாளர் மீண்டும் கந்தக்காடு முகாமுக்கு அனுப்புவதற்கு நடவடிக்கை

மேலும் படிக்க..

அரசியலமைப்புக்கு அமைய செயற்படும்-இராணுவ தளபதி

இலங்கை பாதுகாப்புப் படைகளின் உறுப்பினர்கள் அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் அரசியலமைப்பிற்கு அமைவாகவே செயற்படுவதாக பாதுகாப்பு படைகளின் பிரதம அதிகாரியும் இராணுவத் தளபதியுமான

மேலும் படிக்க..

தப்பிச்சென்ற கொரோனா நோயாளி கந்தக்காட்டில்.

IDH வைத்தியசாலையில் இருந்து தப்பிச்சென்று, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலைக்கு அருகில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொரோனா நோயாளர் மீண்டும் கந்தக்காடு முகாமுக்கு அனுப்புவதற்கு

மேலும் படிக்க..