இலங்கையில் அனைத்து பொருளாதார

இலங்கையில் அனைத்து பொருளாதார நிலையங்களும் இரண்டு நாட்கள் திறப்பு!

ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள காலப்பகுதியில் நாட்டிலுள்ள அனைத்து விசேட பொருளாதார மத்திய நிலையங்களை இரு நாட்கள் திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது . அதற்கமைய

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் அனைத்து பொருளாதார நிலையங்களும் இரண்டு நாட்கள் திறப்பு!

ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள காலப்பகுதியில் நாட்டிலுள்ள அனைத்து விசேட பொருளாதார மத்திய நிலையங்களை இரு நாட்கள் திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது .

மேலும் படிக்க..