இலங்கையில் ஊரடங்கு உத்தரவை

இலங்கையில் ஊரடங்கு உத்தரவை நீடிக்கும் முடிவு வெள்ளியன்று எட்டப்படும்..!

கடந்த 20 ஆம் திகதி அமுல்படுத்தப்பட்ட தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு உத்தரவு எதிர்வரும் 30 ஆம் திகதியுடன் நிறைவுக்கு வரவுள்ளது. இந் நிலையில்

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் ஊரடங்கு உத்தரவை நீடிக்கும் முடிவு வெள்ளியன்று எட்டப்படும்..!

கடந்த 20 ஆம் திகதி அமுல்படுத்தப்பட்ட தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு உத்தரவு எதிர்வரும் 30 ஆம் திகதியுடன் நிறைவுக்கு வரவுள்ளது. இந்

மேலும் படிக்க..