இலங்கையில் ஒக்டோபர்

இலங்கையில் ஒக்டோபர் 15க்கு பின்னர் கட்டுப்பாடுகளில் தளர்வு!

பொது இடங்களில் மக்கள் ஒன்று கூடுவதற்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் எதிர்வரும் 15 ஆம் திகதி வரையில் தொடரும் என இராணுவ தளபதி

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் ஒக்டோபர் 15க்கு பின்னர் கட்டுப்பாடுகளில் தளர்வு!

பொது இடங்களில் மக்கள் ஒன்று கூடுவதற்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் எதிர்வரும் 15 ஆம் திகதி வரையில் தொடரும் என இராணுவ

மேலும் படிக்க..