இலங்கையில் ஒரேநாளில் 3 இலட்சத்து

இலங்கையில் ஒரேநாளில் 3 இலட்சத்து 37 ஆயிரத்து 445 பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது!

அதற்கமைய நேற்று 2 இலட்சத்து 89 ஆயிரத்து 122 பேருக்கு சினோபார்ம் தடுப்பூசியின் முதலாம் டோஸும் 32 ஆயிரத்து 285 பேருக்கு

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் ஒரேநாளில் 3 இலட்சத்து 37 ஆயிரத்து 445 பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது!

அதற்கமைய நேற்று 2 இலட்சத்து 89 ஆயிரத்து 122 பேருக்கு சினோபார்ம் தடுப்பூசியின் முதலாம் டோஸும் 32 ஆயிரத்து 285

மேலும் படிக்க..