இலங்கையில் கடுமையான தொழிற்சங்க

இலங்கையில் கடுமையான தொழிற்சங்க நடவடிக்கைக்கு தயார்!

தமது சம்பள பிரச்சினை தீர்ப்பதற்காக அமைச்சரவை கூட்டத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படாவிட்டால் கடுமையான தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க எதிர்ப்பார்த்துள்ளதாக இலங்கை ஆசிரியர்

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் கடுமையான தொழிற்சங்க நடவடிக்கைக்கு தயார்!

தமது சம்பள பிரச்சினை தீர்ப்பதற்காக அமைச்சரவை கூட்டத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படாவிட்டால் கடுமையான தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க எதிர்ப்பார்த்துள்ளதாக இலங்கை

மேலும் படிக்க..