இலங்கையில் கொரோனா தொடர்பான

இலங்கையில் கொரோனா தொடர்பான தரவுகள் மறைக்கப்படவில்லை!

கொரோனா தொடர்பான தரவுகள் மறைக்கப்படவில்லை என பிரதி சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம், விசேட வைத்தியர் ஹேமந்த ஹேரத் தெரிவித்துள்ளார். கொழும்பில்

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் கொரோனா தொடர்பான தரவுகள் மறைக்கப்படவில்லை!

கொரோனா தொடர்பான தரவுகள் மறைக்கப்படவில்லை என பிரதி சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம், விசேட வைத்தியர் ஹேமந்த ஹேரத் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க..