இலங்கையில் சகல பிரஜைகளுக்கும்

இலங்கையில் சகல பிரஜைகளுக்கும் நவம்பருக்குள் தடுப்பூசி!

எதிர்வரும் நவம்பர் மாதத்திற்குள் 18 வயதிற்கு மேற்பட்ட சகல பிரஜைகளுக்கும் முழுமையாக தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் நிறைவு செய்யப்படும் என சுகாதார

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் சகல பிரஜைகளுக்கும் நவம்பருக்குள் தடுப்பூசி!

எதிர்வரும் நவம்பர் மாதத்திற்குள் 18 வயதிற்கு மேற்பட்ட சகல பிரஜைகளுக்கும் முழுமையாக தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் நிறைவு செய்யப்படும் என

மேலும் படிக்க..