இலங்கையில் டெங்கு நோயினால்

இலங்கையில் டெங்கு நோயினால் அதிகமானவர்கள் இறக்கும் அபாயம்!

இலங்கையில் தற்போது டெங்கு நோயினால் அதிகமானவர்கள் இறக்கும் அபாயம் காணப்படுவதாக பிரதி சுகாதார பணிப்பாளர் நாயகம் வைத்தியர் ஹேமந்த ஹேரத் தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் டெங்கு நோயினால் அதிகமானவர்கள் இறக்கும் அபாயம்!

இலங்கையில் தற்போது டெங்கு நோயினால் அதிகமானவர்கள் இறக்கும் அபாயம் காணப்படுவதாக பிரதி சுகாதார பணிப்பாளர் நாயகம் வைத்தியர் ஹேமந்த ஹேரத்

மேலும் படிக்க..