இலங்கையில் டெல்டா வைரஸின்

இலங்கையில் டெல்டா வைரஸின் நான்கு வகைகள் அடையாளம்!

இலங்கையில் டெல்டா வைரஸின் நான்கு வகைகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் ஒவ்வாமை நோயெதிர்ப்பு உயிரியல் ஆய்வுகள் பிரிவின் பேராசிரியர்

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் டெல்டா வைரஸின் நான்கு வகைகள் அடையாளம்!

இலங்கையில் டெல்டா வைரஸின் நான்கு வகைகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் ஒவ்வாமை நோயெதிர்ப்பு உயிரியல் ஆய்வுகள் பிரிவின்

மேலும் படிக்க..