இலங்கையில் தங்கியுள்ள வெளிநாட்டவர்களின்

இலங்கையில் தங்கியுள்ள வெளிநாட்டவர்களின் விசா செல்லு படியாகும் காலம் நீடிப்பு!

அதற்கமைய, ஓகஸ்ட் 8 ஆம் திகதியுடன் முடிவடையும் விசாக்களின் செல்லுபடியாகும் காலமே இவ்வாறு நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி குறித்த செல்லுபடி காலம் செப்டெம்பர்

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் தங்கியுள்ள வெளிநாட்டவர்களின் விசா செல்லு படியாகும் காலம் நீடிப்பு!

அதற்கமைய, ஓகஸ்ட் 8 ஆம் திகதியுடன் முடிவடையும் விசாக்களின் செல்லுபடியாகும் காலமே இவ்வாறு நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி குறித்த செல்லுபடி காலம்

மேலும் படிக்க..