இலங்கையில் தடுப்பூசி செலுத்தும்

இலங்கையில் தடுப்பூசி செலுத்தும் மையத்தை பார்வையிட்டார் ஜனாதிபதி!

கொழும்பு விஹாரமகாதேவி பூங்காவின் திறந்தவெளி அரங்கில் இராணுவத்தினரால் இயக்கப்படும் 24 மணிநேர கொவிட்-19 தடுப்பூசி செலுத்தல் மையத்தை ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ஷ

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் தடுப்பூசி செலுத்தும் மையத்தை பார்வையிட்டார் ஜனாதிபதி!

கொழும்பு விஹாரமகாதேவி பூங்காவின் திறந்தவெளி அரங்கில் இராணுவத்தினரால் இயக்கப்படும் 24 மணிநேர கொவிட்-19 தடுப்பூசி செலுத்தல் மையத்தை ஜனாதிபதி கோட்டாபாய

மேலும் படிக்க..