இலங்கையில் தமிழ் அரசியல்

இலங்கையில் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் நான்கு பேர் விடுதலை!

தமிழ் அரசியல் கைதிகள் நான்கு பேர், நிரபராதிகள் என இனங்காணப்பட்டதையடுத்து வவுனியா மேல் நீதிமன்றம் விடுதலை செய்துள்ளது. குரலற்றவர்களின் குரல் அமைப்பு

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் நான்கு பேர் விடுதலை!

தமிழ் அரசியல் கைதிகள் நான்கு பேர், நிரபராதிகள் என இனங்காணப்பட்டதையடுத்து வவுனியா மேல் நீதிமன்றம் விடுதலை செய்துள்ளது. குரலற்றவர்களின் குரல்

மேலும் படிக்க..