இலங்கையில் தேவை ஏற்பட்டால்

இலங்கையில் தேவை ஏற்பட்டால் முடக்கம் அமுல்படுத்தப்படும்!

தேவைகளின் அடிப்படையில் எந்த முடிவும் எடுக்கப்படும் என இராஜாங்க அமைச்சர் வைத்தியர் சுதர்ஷினி பெர்னாண்டோபுல்லே இன்று (புதன்கிழமை) நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார். இலங்கையின்

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் தேவை ஏற்பட்டால் முடக்கம் அமுல்படுத்தப்படும்!

தேவைகளின் அடிப்படையில் எந்த முடிவும் எடுக்கப்படும் என இராஜாங்க அமைச்சர் வைத்தியர் சுதர்ஷினி பெர்னாண்டோபுல்லே இன்று (புதன்கிழமை) நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க..