இலங்கையில் நிதி திருத்த சட்டவரைபிற்கு

இலங்கையில் நிதி திருத்த சட்டவரைபிற்கு எதிரான மனு மீதான விசாரணைகள் நிறைவு!

இந்நிலையில் உயர் நீதிமன்ற வியாக்கியானம் சபாநாயகருக்கு விரைவில் அனுப்பப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறித்த சட்டமூலத்திற்கு எதிராக மக்கள் விடுதலை முன்னணி, ஐக்கிய

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் நிதி திருத்த சட்டவரைபிற்கு எதிரான மனு மீதான விசாரணைகள் நிறைவு!

இந்நிலையில் உயர் நீதிமன்ற வியாக்கியானம் சபாநாயகருக்கு விரைவில் அனுப்பப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறித்த சட்டமூலத்திற்கு எதிராக மக்கள் விடுதலை முன்னணி,

மேலும் படிக்க..