இலங்கையில் பால்மாவின்

இலங்கையில் பால்மாவின் விலை அதிகரிப்பு!

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 1 கிலோ பால்மா மற்றும் 400 கிராம் பால்மாவின் விலையை அதிகரிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 1 கிலோ இறக்குமதி

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் பால்மாவின் விலை அதிகரிப்பு!

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 1 கிலோ பால்மா மற்றும் 400 கிராம் பால்மாவின் விலையை அதிகரிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 1 கிலோ

மேலும் படிக்க..