இலங்கையில் பொலிஸார்

இலங்கையில் பொலிஸார், இராணுவத்தின் சித்திரவதை தொடர்வதாக அறிவிப்பு!

தமிழ் இளைஞரர் யுவதிகளை இலங்கை பொலிஸாரும் இராணுவமும் கடத்தி சித்திரவதை செய்து வருவதாக சர்வதேச உண்மை மற்றும் நீதி திட்டத்திற்கான அமைப்பு

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் பொலிஸார், இராணுவத்தின் சித்திரவதை தொடர்வதாக அறிவிப்பு!

தமிழ் இளைஞரர் யுவதிகளை இலங்கை பொலிஸாரும் இராணுவமும் கடத்தி சித்திரவதை செய்து வருவதாக சர்வதேச உண்மை மற்றும் நீதி திட்டத்திற்கான

மேலும் படிக்க..