இலங்கையில் மற்றுமொரு நீலக்கல்

இலங்கையில் மற்றுமொரு நீலக்கல் தொகுதி கண்டுபிடிப்பு!

இரத்தினபுரி,இறக்குவானை பிரதேசத்தில் 80 கிலோ நிறையுடைய மற்றுமொரு நீலக்கல் தொகுதி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் நீலக்கல் தொகுதி இரத்தினக்கல் மற்றும் தங்காபரண அதிகாரசபையிடம்

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் மற்றுமொரு நீலக்கல் தொகுதி கண்டுபிடிப்பு!

இரத்தினபுரி,இறக்குவானை பிரதேசத்தில் 80 கிலோ நிறையுடைய மற்றுமொரு நீலக்கல் தொகுதி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் நீலக்கல் தொகுதி இரத்தினக்கல் மற்றும் தங்காபரண

மேலும் படிக்க..