இலங்கையில் மழையுடனான காலநிலை

இலங்கையில் மழையுடனான காலநிலை மேலும் சில நாட்களுக்கு நீடிக்கும்!

குறிப்பாக சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களில் அவ்வப்போது மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதாக அத்திணைக்களம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் மழையுடனான காலநிலை மேலும் சில நாட்களுக்கு நீடிக்கும்!

குறிப்பாக சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களில் அவ்வப்போது மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதாக அத்திணைக்களம்

மேலும் படிக்க..