இலங்கையில் மீண்டும் தொழிற்சங்க

இலங்கையில் மீண்டும் தொழிற்சங்க போராட்டத்தில் ஒன்றிணைய தீர்மானம்!

ஒன்றிணைந்த சுகாதார சேவையாளர்கள் சங்கம் மீண்டும் தொழிற்சங்க போராட்டத்தை முன்னெடுக்க தீர்மானித்துள்ளதாக அந்த சங்கத்தின் பிரதான செயலாளர் டெம்பிட்டியே சுகதானந்த தேரர்

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் மீண்டும் தொழிற்சங்க போராட்டத்தில் ஒன்றிணைய தீர்மானம்!

ஒன்றிணைந்த சுகாதார சேவையாளர்கள் சங்கம் மீண்டும் தொழிற்சங்க போராட்டத்தை முன்னெடுக்க தீர்மானித்துள்ளதாக அந்த சங்கத்தின் பிரதான செயலாளர் டெம்பிட்டியே சுகதானந்த

மேலும் படிக்க..