இலங்கையில் மேலும் சில அத்தியாவசியப்

இலங்கையில் மேலும் சில அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பு!

அத்தியாவசிய பொருட்கள் சிலவற்றின் விலைகள் நாளைய தினம் (திங்கட்கிழமை) அறிவிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, 50 கிலோகிராம் நிறையுடைய சீமெந்து மூடையின்

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் மேலும் சில அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை அதிகரிப்பு!

அத்தியாவசிய பொருட்கள் சிலவற்றின் விலைகள் நாளைய தினம் (திங்கட்கிழமை) அறிவிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, 50 கிலோகிராம் நிறையுடைய சீமெந்து

மேலும் படிக்க..