இலங்கையில் வெள்ளை சீனியை

இலங்கையில் வெள்ளை சீனியை இறக்குமதி செய்வதற்கு அனுமதி!

ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகம் தமயந்தி கருணாரத்ன இதனைத் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கமைய, இன்று (வியாழக்கிழமை) முதல் வெள்ளை சீனியை இறக்குமதி

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் வெள்ளை சீனியை இறக்குமதி செய்வதற்கு அனுமதி!

ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகம் தமயந்தி கருணாரத்ன இதனைத் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கமைய, இன்று (வியாழக்கிழமை) முதல் வெள்ளை சீனியை

மேலும் படிக்க..