இலங்கையில் 2000 ரூபாய் நிவாரணம்

இலங்கையில் 2000 ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கும் திட்டம் இன்று முதல் ஆரம்பம்!

தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு காலத்தில் வாழ்வாதாரத்தை இழந்துள்ளவர்களுக்கு 2000 ரூபாய் நிவாரண கொடுப்பனவு வழங்கும் திட்டத்தை இன்று (திங்கட்கிழமை) முதல் ஆரம்பிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் 2000 ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கும் திட்டம் இன்று முதல் ஆரம்பம்!

தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு காலத்தில் வாழ்வாதாரத்தை இழந்துள்ளவர்களுக்கு 2000 ரூபாய் நிவாரண கொடுப்பனவு வழங்கும் திட்டத்தை இன்று (திங்கட்கிழமை) முதல் ஆரம்பிக்க

மேலும் படிக்க..