இலங்கையில் 4 இலட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர்

இலங்கையில் 4 இலட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் நேற்று தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டனர் !

22,981 பேருக்கு அஸ்ட்ராசெனெகா கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசியின் முதல் டோஸ் வழங்கப்பட்டதாகவும், 174,985 பேருக்கு இரண்டாவது டோஸ் வழங்கப்பட்டதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 203,515

மேலும் படிக்க..

இலங்கையில் 4 இலட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் நேற்று தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டனர் !

22,981 பேருக்கு அஸ்ட்ராசெனெகா கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசியின் முதல் டோஸ் வழங்கப்பட்டதாகவும், 174,985 பேருக்கு இரண்டாவது டோஸ் வழங்கப்பட்டதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும்

மேலும் படிக்க..