இலங்கையை உலுக்கிய ஹிஷாலினியின்

இலங்கையை உலுக்கிய ஹிஷாலினியின் மரணம் குறித்த ரிஷாட் விளக்கம்

ஹிஷாலினியின் மரணம் தன்னையும் தனது குடும்பத்தினரையும் மிகவும் வேதனைக்கு உட்படுத்தியுள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாட் பதியுதீன் தெரிவித்தார். இலங்கையை உலுக்கிய ஹிஷாலினியின்

மேலும் படிக்க..

இலங்கையை உலுக்கிய ஹிஷாலினியின் மரணம் குறித்த ரிஷாட் விளக்கம்

ஹிஷாலினியின் மரணம் தன்னையும் தனது குடும்பத்தினரையும் மிகவும் வேதனைக்கு உட்படுத்தியுள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாட் பதியுதீன் தெரிவித்தார். இலங்கையை உலுக்கிய

மேலும் படிக்க..