December 10, 2023 4:24 pm

இலங்கை கடற்படையின்

இலங்கை கடற்படையின் 71ஆவது வருட நிறைவு நாள் இன்று!

கடற்படை மரபுகள் மற்றும் மத நிகழ்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கி, ஒவ்வொரு கடற்படை கட்டளையிலும் பரந்த அளவிலான நிகழ்வுகள் கொரோனா சுகாதார வழிகாட்டல்களுக்கு

மேலும் படிக்க..

இலங்கை கடற்படையின் 71ஆவது வருட நிறைவு நாள் இன்று!

கடற்படை மரபுகள் மற்றும் மத நிகழ்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கி, ஒவ்வொரு கடற்படை கட்டளையிலும் பரந்த அளவிலான நிகழ்வுகள் கொரோனா சுகாதார

மேலும் படிக்க..