இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சுமார்

இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சுமார் 800 மில்லியன் ரூபா இழப்பு!

கொரோனா தொற்றுப் பரவல் காரணமாக நாட்டை 10 நாட்களுக்கு முடக்கி வைக்க எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தால் இலங்கை போக்குவரத்துச் சபைக்கு சுமார் 800

மேலும் படிக்க..

இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சுமார் 800 மில்லியன் ரூபா இழப்பு!

கொரோனா தொற்றுப் பரவல் காரணமாக நாட்டை 10 நாட்களுக்கு முடக்கி வைக்க எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தால் இலங்கை போக்குவரத்துச் சபைக்கு சுமார்

மேலும் படிக்க..