November 28, 2023 8:37 pm

இலங்கை மாணவிகள் உயிரிழப்பு

அஸர்பைஜானில் இலங்கை மாணவிகள் மூவர் உயிரிழப்பு…..

அஸர்பைஜானின் மேற்கிலுள்ள கெஸ்பியன் பல்கலைக்கழகத்தில் (Caspian University) கல்வி பயின்ற இலங்கை மாணவிகள்  மூவர் உயிரிழந்துள்ளனர். அஸர்பைஜானில் மாடி வீடொன்றில் பரவிய தீயில்

மேலும் படிக்க..

அஸர்பைஜானில் இலங்கை மாணவிகள் மூவர் உயிரிழப்பு…..

அஸர்பைஜானின் மேற்கிலுள்ள கெஸ்பியன் பல்கலைக்கழகத்தில் (Caspian University) கல்வி பயின்ற இலங்கை மாணவிகள்  மூவர் உயிரிழந்துள்ளனர். அஸர்பைஜானில் மாடி வீடொன்றில் பரவிய

மேலும் படிக்க..