உதய கம்மன்பிலவிற்கு ஆதரவாக

உதய கம்மன்பிலவிற்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பதற்கு SLFP முடிவு!

பெற்றோலிய வளத்துறை அமைச்சர் உதய கம்மன்பிலவுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணைக்கு எதிராக பாராளுமன்றத்தில் வாக்களிக்கப் போவதாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி தீர்மானித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க..

உதய கம்மன்பிலவிற்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பதற்கு SLFP முடிவு!

பெற்றோலிய வளத்துறை அமைச்சர் உதய கம்மன்பிலவுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணைக்கு எதிராக பாராளுமன்றத்தில் வாக்களிக்கப் போவதாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி

மேலும் படிக்க..