உப்பு

பார்வை இழப்பை ஏற்படுத்தும் உணவுகள்

ரொட்டி, பாஸ்தா, கெட்ச்அப் மற்றும் ஃபிஸி பானங்கள் ஆகியவை பார்வை இழப்புடன் தொடர்புடைய முக்கிய உணவுகளாக இருக்கலாம் என நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

மேலும் படிக்க..

மூல நோய்க்கு நிரந்தர தீர்வு

உடல் சூடுதான் மூலநோய்க்கு முதன்மைக் காரணம். `அனில பித்த தொந்தமலாது மூலம் வராது’ என்று சித்த மருத்துவத்தில் சொல்வதுண்டு. வாதத்தோடு பித்தம்

மேலும் படிக்க..

உப்பு உடலுக்கு செய்யும் தீமை

உணவிலிருந்து நமக்குக் கிடைக்கிற சத்துகளில் முக்கியமானது உப்பு. கடல் நீரிலிருந்து பெறக்கூடிய சோடியம் குளோரைடையே உப்பாக உபயோகிக்கிறோம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு

மேலும் படிக்க..

பல்வலியை போக்க செய்யவேண்டியவை.

பல்வலியை போக்க செய்ய வேண்டியவைகிராம்பு தைலத்துடன் ஒரு சிட்டிகை மிளகு தூள் கலந்து, பல்லின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் மேல் வைக்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க..

பார்வை இழப்பை ஏற்படுத்தும் உணவுகள்

ரொட்டி, பாஸ்தா, கெட்ச்அப் மற்றும் ஃபிஸி பானங்கள் ஆகியவை பார்வை இழப்புடன் தொடர்புடைய முக்கிய உணவுகளாக இருக்கலாம் என நிபுணர்கள்

மேலும் படிக்க..

மூல நோய்க்கு நிரந்தர தீர்வு

உடல் சூடுதான் மூலநோய்க்கு முதன்மைக் காரணம். `அனில பித்த தொந்தமலாது மூலம் வராது’ என்று சித்த மருத்துவத்தில் சொல்வதுண்டு. வாதத்தோடு

மேலும் படிக்க..

உப்பு உடலுக்கு செய்யும் தீமை

உணவிலிருந்து நமக்குக் கிடைக்கிற சத்துகளில் முக்கியமானது உப்பு. கடல் நீரிலிருந்து பெறக்கூடிய சோடியம் குளோரைடையே உப்பாக உபயோகிக்கிறோம். ஒரு நாளைக்கு

மேலும் படிக்க..

பல்வலியை போக்க செய்யவேண்டியவை.

பல்வலியை போக்க செய்ய வேண்டியவைகிராம்பு தைலத்துடன் ஒரு சிட்டிகை மிளகு தூள் கலந்து, பல்லின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் மேல் வைக்க

மேலும் படிக்க..