உலகின் முதல் மொபைல் திரையரங்கம்

உலகின் முதல் மொபைல் திரையரங்கம் லடாக்கில்!

லடாக்கில் 11 ஆயிரத்து 562 அடி உயரத்தில் முதல் மொபைல் டிஜிட்டல் திரையரங்கம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இது உலகின் மிக உயர்ந்த திரையரங்கமாக

மேலும் படிக்க..

உலகின் முதல் மொபைல் திரையரங்கம் லடாக்கில்!

லடாக்கில் 11 ஆயிரத்து 562 அடி உயரத்தில் முதல் மொபைல் டிஜிட்டல் திரையரங்கம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இது உலகின் மிக உயர்ந்த

மேலும் படிக்க..