ஊடகங்களை அடக்குவது

ஊடகங்களை அடக்குவது அரசல்ல; எதிர்க்கட்சியே!

இராஜாங்க அமைச்சர் எஸ்.வியாழேந்திரனிடம், அண்மைக்காலமாக ஊடகங்களுக்கும் ஊடகவியலாளர்களுக்கும் அரசாங்கத்தால் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுவது தொடர்பில் ஊடகவியலாளர்கள் நேற்று கேள்வி எழுப்பிய போதே

மேலும் படிக்க..

ஊடகங்களை அடக்குவது அரசல்ல; எதிர்க்கட்சியே!

இராஜாங்க அமைச்சர் எஸ்.வியாழேந்திரனிடம், அண்மைக்காலமாக ஊடகங்களுக்கும் ஊடகவியலாளர்களுக்கும் அரசாங்கத்தால் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுவது தொடர்பில் ஊடகவியலாளர்கள் நேற்று கேள்வி எழுப்பிய

மேலும் படிக்க..