ஊடகவியலாளரை CIDக்கு அழைப்பதை

ஊடகவியலாளரை CIDக்கு அழைப்பதை தவிர்க்கவும்!

ச.தொ.ச வெள்ளைப்பூடு மோசடி தொடர்பில் செய்தி வெளியிட்ட ஊடகவியலாளர்களை குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்திற்கு அழைக்க மேற்கொண்ட தீர்மானத்தை இனி நடைமுறைப்படுத்த வேண்டாம் என

மேலும் படிக்க..

ஊடகவியலாளரை CIDக்கு அழைப்பதை தவிர்க்கவும்!

ச.தொ.ச வெள்ளைப்பூடு மோசடி தொடர்பில் செய்தி வெளியிட்ட ஊடகவியலாளர்களை குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்திற்கு அழைக்க மேற்கொண்ட தீர்மானத்தை இனி நடைமுறைப்படுத்த வேண்டாம்

மேலும் படிக்க..