December 11, 2023 3:23 am

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு போர்க்கப்பலை

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு போர்க்கப்பலை அனுப்பும் அமெரிக்கா!

யேமன் கிளர்ச்சியாளர்களின் தாக்குதல்களுக்கு எதிராக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு உதவ அமெரிக்கா போர்க்கப்பல்களையும் போர் விமானங்களையும் அனுப்பும் முடிவை எடுத்துள்ளது. அமெரிக்க

மேலும் படிக்க..

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு போர்க்கப்பலை அனுப்பும் அமெரிக்கா!

யேமன் கிளர்ச்சியாளர்களின் தாக்குதல்களுக்கு எதிராக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு உதவ அமெரிக்கா போர்க்கப்பல்களையும் போர் விமானங்களையும் அனுப்பும் முடிவை எடுத்துள்ளது.

மேலும் படிக்க..