ஐ.நா. பொதுச் சபையின்

ஐ.நா. பொதுச் சபையின் 76ஆவது அமர்வு இன்று!

ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் சபையின் 76ஆவது அமர்வு இன்று அமெரிக்காவின் நியூ​யோர்க்கில் ஆரம்பமாக உள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் சபை அமர்வின்

மேலும் படிக்க..

ஐ.நா. பொதுச் சபையின் 76ஆவது அமர்வு இன்று!

ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் சபையின் 76ஆவது அமர்வு இன்று அமெரிக்காவின் நியூ​யோர்க்கில் ஆரம்பமாக உள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் சபை

மேலும் படிக்க..